• Generalforsamling DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 2015

Utbetaling av utbytte

Som følge av vedtak på generalforsamlingen i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA den 7. mai i år besluttet styret i selskapet den 20. mai 2015 å utbetale NOK 27 pr. aksje i utbytte til aksjonærene. Utbytteutbetalingen er besluttet gjennomført som en tilbakebetaling av innbetalt kapital, og er skattefri etter skatteloven § 10-11 (2). Den skattemessige behandlingen av utdelingen er noe ulik for personlige aksjonærer og selskapsaksjonærer. Beløpet ble utbetalt i uke 22.

Personlige aksjonærer

Utbyttet utdelt til personlige aksjonærer er skattefri. Det skal derfor ikke beregnes skatt på utbetalingen. Som følge av utdelingen vil kostprisen på den enkelte aksje reduseres med NOK 27. Dette skjer som følge av at utbytteutdelingen er gjennomført som en tilbakebetaling av innbetalt kapital. Dette innebærer at inngangsverdien på aksjen er redusert med NOK 27 ved beregningen av gevinst/tap ved likvidasjonen av selskapet. Tilsvarende vil skjermingsgrunnlaget pr. aksje reduseres med NOK 27.

Selskapsaksjonærer som er omfattet av fritaksmodellen

Utbetalingen til selskapsaksjonærer er skattefri. Det skal derfor ikke beregnes skatt på utbetalingen. Det skal ikke gjennomføres en tilbakeføring av 3 % av det utdelte beløp etter skatteloven § 2-38 (6). Tilbakebetalingen får ikke betydning for beregningen av et senere gevinst- og tapsoppgjør ved likvidasjonen av selskapet, som følge av at gevinst/tap ikke er skattepliktig/fradragsberettiget.

Resterende utbytte

Resterende utbytte, NOK 0,70 pr. aksje, forventes utbetalt ila. 3. kvartal 2015.