Ekstraordinær generalforsamling i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Det vises til innkalling til ekstraordinær generalforsamling i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA sendt til aksjonærene 1. september 2015.

Tid: 15. september 2015 kl. 10:00
Sted: KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9 i Oslo

Agenda:

  1. Åpning av møtet ved avviklingsstyrets leder Erik Gjellestad med opptak og fortegnelse over møtende aksjeeiere.
  2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen.
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  4. Godkjenning av godtgjørelse til avviklingsstyret.
  5. Godkjenning av avviklingsregnskap og beslutning om endelig oppløsing av Selskapet.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen kan melde seg på elektronisk ved å klikke på knappen til høyre og fylle ut skjemaet, via Investortjenester eller ved å sende inn påmeldingsskjemaet vedlagt innkallingen til DNB Verdipapirservice innen 10. september 2015 kl. 16.00. Aksjeeiere som ikke har anledning til å delta personlig på generalforsamlingen oppfordres til å gi fullmakt til styrets leder eller andre til å stemme for vedkommendes aksjer ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjema.