Skandinaviske Handelsparker

Handelspark Invest AS eier 75% av Handelsparker AS som består av selskapene Töcksfors Handelspark AB i Töcksfors og Münkerød 1:80 AB. Fokus for handelsparkene er grensehandelsvirksomhet tilknyttet hovedferdselsårer i Sverige. Påsken 2012 ble første byggetrinn i Töcksfors Handelspark på ca. 21 000 m² ferdigstilt, og totalt ytterligere utbyggingspotensiale utgjør 55 000 m². Munkeröd 1:80 AB eier en tomt beliggende i Stenungsund i Sverige. Aktivaene i Handelspark Invest I AS vil bli søkt realisert i løpet av 2015, og selskapet avviklet.